Main Page Sitemap

Members rabattkode
members rabattkode

I februar reiser helsekomiteen i rabattkode widerøe Stortinget på studietur til Portugal, som har gjennomført en tilsvarende reform med avkriminalisering.
Flertallet i Stortinget skriver i innstillingen at de «ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justissektoren til helsetjenesten».
Her kan du lese mer.
Ikke straff MEN hjelp: Flertallet i Stortinget vil nå endre norsk narkotikapolitikk.Dette er starten på en stor rusreform.Wilkinson sier det er en marsjordre til regjeringen om å starte på arbeidet med å flytte førstelinje-reaksjonen mot misbrukere av stoff fra rettssalen til helsevesenet.Innenrikst15:14:30Z, bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles.Endringen vil ta noe tid, men det betyr et endret syn: De som har et rusproblem skal behandles som syke, og ikke som kriminelle med klassiske sanksjoner som bøter og fengsel, sier Stensland til.EasyAd offers a automated DIY system for ad creation, to both publishers and advertisers.Nå starter et stort arbeid med å omstille systemet fra straff til hjelp, sier SV-representanten.
Det er partiene Ap, Høyre, SV og Venstre som står bak endringen.Men Ap og Høyre tar et forbehold som ikke SV og Venstre er med på: Det skal fortsatt være et «forbud mot bruk og besittelse av narkotika».Ikke legalisering, det er viktig å presisere at vi ikke legaliserer cannabis og annen narkotika, men vi avkriminaliserer, gave til barnedåp sier Sveinung Stensland (H nestleder i Stortingets helsekomité.Nå må det bygges opp et stort hjelpeapparat som skal stå parat slik at misbrukerne kan få hjelp med en gang, fra avrusing for de tyngste brukerne og til sosial oppfølging av ungdommer som tas med en liten dose, sier Wilkonson til.Foto: Thomas Andreassen.EasyAd also offer an automated upsale and distribution system for classified sites, customers include, and.Landsmøtevedtak, før landsmøtet i Høyre i vår, varslet helseminister Bent Høie (H) i VG at han hadde snudd fra å tro på straff, til heller å gi tilbud om hjelp og behandling.Flytter terskel for straff, det er ikke fritt fram for narkotikakriminalitet.


Sitemap