Main Page Sitemap

Legeforeningen nsb rabatt

12 Side Årsmøte/ landsrådenes oppgaver Beslutter avdelingens vedtekter innenfor rammen av kupongkode kicks Legeforeningens lover og tar stilling til styrets beretning, revidert regnskap, budsjettforslag og andre saker som er innkommet fra medlemmer eller fremmet av styret Styrets oppgaver i avdelingene Lederen tegner for foreningen.
Fordeling foreslås av sentralstyret og vedtas i Landsstyret.Viktig melding til deg med aksjefond!Mars 2004, tekst: Ingjerd Sørli, foto: Lise Falch.Det er grenser for beløp.Slik kjøper du togbillett, du kan kjøpe billett raskt og enkelt i appen og her.En gave i arbeidsforhold vil kunne anses som lønn konsekvens for skattetrekksplikt og arbeidsgiveravgift.Organisasjonsendring 2006 inkluderte også fagmedisinske foreninger.28 Budsjett - definisjon Et handlingsprogram og konsekvensene av dette uttrykt i økonomiske termer, basert på forutsetningene for en gitt periode.I tillegg har foreningen en streikefond som skal kunne benyttes for utbetaling av lønn til medlemmene i situasjoner med streik.31 Legeforeningens sekretariat Tidsskrift for Den norske legeforening Charlotte Haug Generalsekretær Geir Riise Stab Forskningsinstituttet.Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.
Ansettelser må følge arbeidsmiljøloven.Studenter får 10 og 40 prosent rabatt, og politisk rådgiver i samferdselsdepartementet, Alfred Bjørlo, mener dette ikke er et godt nok tilbud.Kanden Storebrand, nå får du 1,25 sparerente, mivai kampanjekode du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper.(Vedtaksprotokoll budsjett i landsstyret). Ti prosent det er jo ingenting, helt tåpelig, mener Michalsen.Generalsekretær (sekretariatet) ( 4-1, punkt 2) er overfor sentralstyret ansvarlig for foreningens daglige administrasjon og forretningsførsel samt driften av sekretariatet.Johnson Bistand privat praksis Hanne Riise-Hanssen Seksjon for IT Hege Knudsen.3 4 Kontingentfordelingen i foreningen Gruppe Fordeling 2012 Andel av beløp i 2012 Fagmedisinske foreninger,5 Lokalforeningene,0 Yrkesforeningene,3 Nmf,7 Regionsutvalgene,2 Hovedforeningen,4 Totalt, Side 4 4 Vi antar at kontingentinntektene dekker om lag 75 av inntektsbehovet i foreningene.Utvalget skal vurdere om de økonomiske disposisjoner sentralstyret og sekretariatet har foretatt har grunnlag i foreningens lover, fondenes vedtekter og i vedtak fattet av landsstyret og sentralstyret, og kan fremme forslag ovenfor landsstyret i denne forbindelse. Dette er et markedssamarbeid, det vil si at vi promoterer hverandres bedrift.
Sitemap