Main Page Sitemap

Gave til frivillige organisasjoner skatt


Kun kr 900 (eks.
Da vi designet Kontohjelp var målet å gi svar innen 15 sekunder.
Det finnes et maksimalt beløp for fradrag for gaver.
Når du søker etter svar i Kontohjelp vil du oppdage at det søkes i kontering, frister og kontoplan samtidig.Hvis det mangler et beløp, ta kontakt med organisasjonen og be om at de sender inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.Kun et brukernavn og passord er alt som trengs.(For gave til utenlandsk gaver til julekalender organisasjon, se nedenfor).I posten, under Gaver gitt til organisasjoner til utlandet, fører du opp navn på den utenlandske organisasjonen og gavebeløpet i norske kroner.Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.Svarene kommer opp mens du skriver og uten at du trenger å gå frem og tilbake.Gaver til frivillige organisasjoner og lignende som ikke er rapportert inn, får du ikke fradrag for.
Følgende vilkår må være oppfylt for å få fradraget: Organisasjonen må være forhåndsgodkjent.
Hjelp til å endre skattemeldingen.
Gave til utenlandsk organisasjon blir ikke rapportert og er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.Veiledningene er lettfattelig skrevet og du trenger ikke lang erfaring med regnskap for å kontere riktig.Du må føre opp gavebeløpet i post.3.7, gave gitt til organisasjoner i utlandet.Kvitteringen må inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/D-nummer og gavebeløp i norske kroner.Gave til utenlandsk organisasjon eller tros- og livsynssamfunn blir ikke rapportert og forhåndsutfylt.Kontohjelp inneholder 1600 veiledninger med kontoforslag og mva-behandling.Du kan også få fradrag for pengegaver til utenlandske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn innenfor EØS-området, forutsatt at disse er godkjent av Skatteetaten.


Sitemap