Main Page Sitemap

Galleriet gaver og interiør


galleriet gaver og interiør

Samlingen var åben for offentligheden.
Endvidere blev våbenhuset bygget om, de romanske vinduer blev genåbnet, der blev etableret gulv af frådstens -fliser og de to klokker i tårnene blev nedtaget.1200 Alteret fra Stadil kirke er fra omkring år 1200.Lund 1858) Jakob van Doordt: Billede af en papegøje (før 1650) Toussaint Gelton gavekort jekta tromsø : Portræt af prinsesse Vilhelmine Ernestine (1677) Toussaint Gelton: Portræt af Prins Jørgen (1679) Toussaint Gelton: Portræt af af prinsesse Ulrikke Eleonore (1680) Toussaint Gelton: Portræt af kong Karl XI hobbii se rabattkod Toussaint Gelton.Men endnu mere radikalt gik man til værks i Christian VI's tid.Spor af højt siddende vinduer røber en formodning af, at rundkirken har haft yderligere et stokværk, som meget tænkeligt har fungeret i forbindelse med forsvarsformål.Kirkerne er, eller har været, udsmykket med kalkmalerier i vid udstrækning, hvor inventaret hovedsagelig er af nyere dato.Har været et gammelt offersted for hedenske guder.3, da Gerhard Schønning besøkte Selsverket i 1775 noterte han at det var vanlig på utskårne trekors på gravene, men at det var blitt vanlig med utskårne gravminner av kleberstein.Omkring 150 arbejdere var dagligt beskæftiget med genopførelsen af Frederiksborg Slot.Danske Videnskabernes Selskab) skabt et vigtigt supplement til statens videnskabelig-kulturhistoriske samlinger, væsentlig til Nationalmuseet og til De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg, og det var tanken, at Frederiksborgmuseet engang skulle kunne fortsætte denne samling for det nye kongehus og det konstitutionelle kongedømme.Ved mageskifte med forskellige adelsmænd tilbyttede Frederik II sig Asserbo, Torup, Ellinge og Favrholm.
Jens Andersen Brok, som året før havde købt part i gården af fru Edele Nielsdatter, Lung Nielsens efterleverske, der havde arvet den efter sin fader Niels Duus; 1388 købte.
31 Snedkermester Harald Andersen i Møllestræde i Hillerød udførte snedker- og gulvarbejdet i forbindelsen med denne sidste fase af genopbygningen, mens musikanterstolen i Riddersalen genskabtes af snedkermester Martin Olsen fra Nyhuse i 1890.
Stokværk, den såkaldte skibssal.Her trivedes en malerskole hvis arbejder er af høj kunstnerisk værdi.Maj samme år forpligtede denne sig til "at skulle af Grunden opmure og forfærdige hvis Huse og Bygning vi ville have opmuret og opsat der på vort Slot Frederiksborg, eftersom den Skabelon udviser, vi hannem naadigst have overantvordet".Ældste kirketårne - Tveje Merløse kirke Ældste kirketårne fra.20 I prinsessefløjen fandtes, under de talrige børneværelser og gæsterum, køkken, forrådskamre og vinkælder.Alterbordsforsiden er dækket af forgyldte og brunerede kobberplader, hvis relieffer i midten viser den tronende Kristus.
Sitemap