Main Page Sitemap

Den som intet våger intet vinner


Philos Kari Killen, en av barnevernets forfattere blir sterkt kritisert for sine mange "teorier".
(pdf) "Wrongdoer" (pdf) Psykolog Eli Hallaråker Analyse av en "sakkyndig" rapport!Den virkelige og den fantasipregede.Denne artikkelen viser noe annet!Problematisk er det ofte at psykologer ikke evner forstå at det man ser er en underliggende patologisk narsissisme, de er låst i sin terapeutiske (for narsissister trygge) setting.Det kan godt tenkes disse har alvorlige adferdstrekk, men det gis ingen kilder til en slik adferd.Les hva barneombudet skriver.Tall som i særdeles dårlig grad reflekterer virkeligheten i dagens Psykolog-Norge.
Psykopatisk- narsissistisk dynamikk Psykologer kan gi barna til psykopat-forelder!
Folk som er født blinde og gjennom operasjon i eldre alder får synet tilbake forstår ikke hva de ser fordi de har ikke utviklet nerveceller for å tolke det de ser.Dette må få konsekvenser for hvilken vekt man tillegger sakyndige psykologers vurderinger.Langt over det man finner hos normale friske.På kaller hun seg "DenForfulgte".I en kommentar kommer psykolog Mette Kleive Kvam med et forsvar for barnevernets adferd.I saker der man har med personlighetsforstyrrelser hos den ene forelder, fungerer ikke en slik tenkning.Både menn og kvinner saboterer slik kontakt, selv om perfekt gave til 2 åring kvinner er i klart flertall i slike saker.Den andre behøver ikke nødvendigvis ha denne positive adferd.Denne oversikten gir verktøy for å sjekke slike rapporter.Her dokumenteres det hvordan barnevernet i Kvam i samspill med lensmann i Kvam fremsette direkte usanne og uriktige påstander i den hensikt å hjelpe en stefar mistenkt for seksuelle overgrep.

I en overgripsak i Hardanger ble den lille jenta, etter bekreftende dommeravhør, kalt inn til barnevernet.


Sitemap